Gizlilik politikası

ŞARTLAR VE KOŞULLAR

Bu web sitesini ziyaret etmek ve sitedeki herhangi bir bilgi veya hizmeti kullanmak şartlara tabidir. Bu SİTE’de sunulan bilgi veya hizmetlerden yararlanan veya SİTE’ye herhangi bir şekilde erişen her gerçek ve tüzel kişi, aşağıdaki kullanım koşullarını, uyarıları ve beyanları okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır. Bu sitede sunulan hizmetler BAFA tarafından sağlanmaktadır ve sitenin yasal sahibidir, dolayısıyla tüm kullanım ve tasarruflar BAFA’ya aittir.

 

​KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Kullanıcılarımızın gizliliği bizim için çok önemlidir ve kullanıcılarımızın kişisel verilerini korumayı taahhüt ederiz. Bu amaçla kişisel verileri ve çerezleri nasıl işlediğimiz ve benzeri teknolojileri nasıl kullandığımızı açıklamak için https://www.bafagroup.com/ internet sitemizde Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası hazırlanmıştır. Bize sağladığınız veriler söz konusu Politikaya tabi olup, İnternet Sitesini ziyaret etmekle, Kişisel verilerinizin İnternet Sitesini kullanımınızla bağlantılı olarak Politika çerçevesinde işlenmesine açıkça muvafakat etmektesiniz. İnternet Sitesi’ni kullanmaya devam etmeden önce kişisel verilerinizin ne şekilde işlenebileceğini, bu kapsamdaki haklarınızı nasıl kullanabileceğinizi, çerez ve benzeri teknolojileri nasıl reddedebileceğinizi veya silebileceğinizi öğrenmek için Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasını okuyabilirsiniz.

 

​FİKRİ MÜLKİYET

Sitede yer alan tüm materyallerin kullanıcı içerik hakları hariç fikri mülkiyet hakları BAFA’ya aittir. Aksi açıkça belirtilmedikçe, bu web sitesinin hiçbir bölümü ve hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz, yüklenemez, yayınlanamaz. iletilemez, iletilemez veya dağıtılamaz.

 

​WEB SİTESİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN ŞARTLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Kullanıcı/Üye, İnternet Sitesi’nin kullanımı sırasında yaptığı tüm işlemlerde ve yazışmalarda işbu Kullanım Koşulları’na, T.C. Yürürlükteki kanunlara ve her türlü mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak ve görgü kurallarına uygun hareket edeceğini; Şirket’in ve/veya ayrıca üçüncü kişilerin, gerçek veya tüzel kişilerin kişisel veya ticari itibarını zedeleyecek, kişilik haklarını sarsacak, hukuka aykırı nitelikte, suç oluşturabilecek, hukuki ve hukuki işlem, eylem ve eylemler. İnternet Sitesi üzerinden yapılacak tüm işlemlere ilişkin işlemler. cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı/Üye, diğer Kullanıcıların, Üyelerin ve ziyaretçilerin İnternet Sitesi’ni kullanmalarını engelleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz, sunuculara veya veritabanlarına otomatik programlar yükleyemez, zorlayamaz veya kilitleyemez, aldatıcı ve/veya hileli faaliyetlerde bulunamaz. davranış veya girişim. Bu maddede belirtilen hususların ihlali halinde doğabilecek her türlü hukuki, cezai ve idari sorumluluk Kullanıcı/Üye’ye aittir.

​Web Sitesi’ni veya Web Sitesi’nin herhangi bir bölümünü kısmen veya tamamen değiştirmek, bozmak, yetkisiz bir şekilde kullanmak, tersine mühendislik amacıyla kullanmak, API protokollerini herhangi bir yöntemle kırmaya çalışmak, Web Sitesi sistemlerinin çalışmasına müdahale etmek veya bunu yapmaya çalışıyorum. bu amaçla herhangi bir araç, yazılım veya yöntem kullanmak, izinsiz olarak portal parametrelerine erişmek veya bu parametreleri üçüncü kişilerle paylaşmak, diğer Kullanıcı/Üyelerin verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak erişmeye çalışmak, sitenin iletişim veya teknik bilgilerine erişmek
listelenenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir şekilde İnternet erişimine müdahale etmek, kesintiye uğratmak veya benzer şekilde müdahale etmek amacıyla sistemler. Sitenin herhangi bir içeriği veya sistemi, bu Kullanım Koşullarında belirtilen sınırların dışındadır. Bunu kullanmak yasa dışı ve yasaktır. Şirket, böyle bir durumun tespiti halinde Kullanıcı/Üye’nin İnternet Sitesi’ni kullanımına son verebilir ve bu Kullanıcı/Üye’nin İnternet Sitesi’ni kullanmasını engelleyebilir.

​Bu maddeye aykırı olarak, Kullanım Koşulları’nda belirtilen şartlara ve/veya yasal düzenlemelere aykırı bir şekilde kullanıldığının tespiti halinde, Şirket’in kanun ve diğer mevzuattan doğan dava, takip ve takibi. Yetkili mercilere şikayet hakkı dahil tüm hakları saklıdır. Kullanıcı/Üye, anılan nitelikteki kullanımlar sonucunda Şirkete ve/veya diğer kişi/kurumlara uğrayacakları zarar ve taleplerden hukuki, cezai ve idari yönden şahsen sorumlu olduğunu kabul eder.

​BAFA, üçüncü şahıs sitelerine giden ve bu sitelerden köprüler dahil olmak üzere üçüncü şahıslardan alınan bilgilerin doğruluğunu, geçerliliğini, güncelliğini ve uygunluğunu garanti etmez ve bunlardan sorumlu değildir.

 

​SORUMLULUK VE TAZMİNAT

Bu taahhüt ile BAFA, Kullanıcı tarafından sunulan web sitesini kullanımınızdan sorumludur. İçeriklerinin bu Kullanım Koşullarında izin verildiği şekilde kullanımından ve/veya sizin ihmaliniz veya iddia edilen ihmalinizden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm iddialar, davalar veya her türlü kovuşturma veya kovuşturma ve makul yasal işlemler. 

Bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir beyan, garanti, garanti veya taahhüt. Her türlü zarar, ziyan, yükümlülük, masraf, borç ve ücretler dahil masraflara karşı savunacağınızı ve bu zararları tazmin edeceğinizi kabul ve taahhüt etmektesiniz.

 

​SİTENİN KAPATILMASI

Web sitesini veya herhangi bir bölümünü herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın veya izin almaksızın kapatma hakkını saklı tutarız. Web Sitesine gönderilen herhangi bir İçeriği ve/veya Kullanıcı İçeriğini saklamama veya silmeme konusunda hiçbir sorumluluğumuz veya yükümlülüğümüz yoktur.

 

​UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu “Kullanım Koşulları” ile işbu “Kullanım Koşullarının uygulanması ve yorumlanmasında yabancılık unsuru bulunması halinde Türk Türk Hukuku kapsamında doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde kanunlar ihtilafı kuralları hariç uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşullarından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın çözümünde, İstanbul Genel Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

VERİMLİLİK

İşbu “KULLANIM ŞARTLARI” BAFA tarafından sitede ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcılar, siteyi kullanmakla bu sözleşmenin şartlarını kabul etmiş sayılırlar. Bu sözleşme hükümlerini dilediğiniz zaman değiştirebileceğiniz gibi site üzerinden de değişiklik yapılabilmektedir. İnternet sitesinde yayımlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.