Giriş Gümrük İşlemleri

Gümrük Vergilerinden Muaf Olarak Kullanılmış Ev Eşyası İthali

Gümrük vergilerinden muaf olarak kullanılmış ev eşyası ithali iki yolla yapılabilir:

  1. Yerleşim yerini Türkiye’ye nakleden kişiler tarafından getirilen kullanılmış ev eşyası

  2. Yerleşim yeri Türkiye dışında bulunan kişiler tarafından Türkiye’de satın alma veya kiralama suretiyle edindikleri konutta kullanılmak üzere getirilen kullanılmış ev eşyası

Evlilik Nedeni ile Eşya İthali

Miras Yoluyla İntikal Eden Eşyanın Muafen İthali

Türkiye’ye Öğrenim Amacıyla Gelen Öğrencilere Ait Malzeme ve Ev Eşyası

İşyeri Nakline İlişkin Usul ve Esaslar

Sizi arayalım

Taşınma bilgilerinizi paylaşın.